מחירון חשמלאים מעודכן לכל עבודות ותיקוני החשמל בבית.

עבודההערותמחיר
ביקור חשמלאי 150-200 ₪
ביקור חשמלאי לילה 250-350 ₪
התקנת נקודת חשמל בתעלהעד 5 מטר180-250 ₪
התקנת נקודת חשמל כוחעד 5 מטר250-350 ₪
התקנת מאוורר תקרה 200-250 ₪
החלפת גוף חימום בדודכולל מאיץ350-600 ₪
החלפת ממסר פחת חד-פאזיכולל ממסר פחת250-400 ₪
החלפת ממסר פחת תלת-פאזיכולל ממסר פחת350-500 ₪
התקנת לוח חשמל חד-פאזיעד 10 מאמת"ים800-1000 ₪
התקנת לוח חשמל תלת-פאזיעד 10 מאמת"ים2500-3500 ₪
החלפת מאמת בלוח חשמל 250-350 ₪
התקנת שעון שבת בלוח חשמל 250-350 ₪
העברת ביקורת חברת חשמלכולל בדיקת מבנה1000-1500 ₪
התקנת גוף תאורה צמוד תקרה 50-80 ₪
תיקון קצר חשמל 250-400 ₪
אישור חשמל לעסקיםאישור שנתי לביטוח / כיבוי אש400-600 ₪
בדיקת חשמל תקופתית בביתבדיקה של כל מערכת החשמל300-450 ₪

טווחי המחיר במחירון נלקחו ממספר חשמלאים באתר, על מנת לקבל מחיר מדויק בעבור העבודה או התיקון מומלץ ליצור קשר כבר עכשיו!